Verhalen

Heb je een webshop? Voortaan moet je twee leveropties aanbieden.

We kopen en verkopen met z'n allen steeds meer online. Die exponentiële groei van e-commerce blijft niet zonder gevolgen en heeft een serieuze impact op onze mobiliteit en het milieu. Dit zette de wetgever aan tot het invoeren van een nieuwe verplichting: bij de verkoop op afstand – en daar vallen webshops onder – is de verkoper verplicht voortaan ten minste twee leveropties aan te bieden. Wat betekent dit voor jouw webshop? Elevens zet de belangrijkste punten op een rij.

100
leveropties-webshop

Vrije keuze

Als beheerder van een webshop ben je dus verplicht meerdere leveropties te voorzien, maar je bent wel vrij te kiezen welke opties je de consument aanbiedt. Denk bijvoorbeeld aan thuislevering, levering bij de buren of collectieve afleveradressen, bij postpunten of pakketleverpunten, op de werkplaats, in een lokale verkooppunt van je zaak, in pakketautomaten, per expresskoerier voor levering de dag zelf, enzovoort. Je bent ook vrij om verschillende tarieven te hanteren voor de verschillende leveringswijzen die je aanbiedt.

Duurzamere e-commerce

Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was om voor elke levermethode transparant te communiceren wat de milieu-impact of de duurzaamheid ervan is, bleek dat in de praktijk voorlopig niet haalbaar. Toch zorgt de nieuwe keuzemogelijkheid ervoor dat meer duurzame en milieuvriendelijke leveringen in de toekomst een stap dichterbij komen.

En dat is geen overbodige luxe als je weet dat recente cijfers van sectorfederaties aantonen dat e-commerce een jaarlijkse groei kent van zo'n 22%. In 2022 werden in totaal 170 miljoen online aankopen genoteerd in België! Al die aankopen moeten ook geleverd worden. Zo zorgde de aanhoudende groei van de e-commercesector de voorbije jaren voor een jaarlijkse stijging van 10% van het aantal bestelwagens. Gevolg: extra druk op onze wegen, op ons leefmilieu en de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden, op de openbare ruimte en op de verkeersveiligheid.

Uitzonderingen

Er zijn wel twee uitzonderingen voorzien op deze nieuwe regelgeving:

  • voor starters: werd je onderneming minder dan drie jaar geleden opgericht, dan geldt de verplichting niet. Dankzij deze uitzondering heb je als starter de tijd om je leverings- en eventueel afhaalsysteem in je winkel(s) te organiseren. Zo kan je nagaan wat voor jou de beste leveringsopties zijn en welke het meest geschikt zijn voor de goederen die je verkoopt.
  • als je objectieve redenen hebt om slechts één levermethode aan te bieden. Die redenen zijn dan eigen aan de aangekochte goederen of aan de plaats waar de aangekochte goederen geleverd moeten worden of gebruikt zullen worden.
    Dit kan het geval zijn bij thuislevering van bereide maaltijden, bij uitzonderlijk grote of zware bestellingen, bij goederen die een hoge mate van vertrouwelijkheid hebben.

Waar en wanneer

De nieuwe verplichting geldt enkel voor de online verkoop van goederen die in België geleverd worden, en dus niet voor leveringen in het buitenland. Is je onderneming niet in België gevestigd, maar lever je wel in ons land, dan moet je ook twee leveringswijzen aanbieden tenzij er objectieve redenen zijn om dit niet te doen.

De wet werd in maart gepubliceerd en treedt in werking zes maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Concreet betekent dit dat je webshop aangepast moet zijn tegen 21 september 2024.

Hulp nodig? Contacteer ons zodat je webshop tijdig in regel is.

(Photo by Claudio Schwarz on Unsplash)

We are not average
We are Elevens®

We mikken hoog. We nemen geen genoegen met tienen, we gaan voor elven. Deel je dezelfde ambities met jouw creatieve bureau of merk? 
Maak kennis met ons.

Contacteer ons